LubeckaJ. (2012). Między strachem a fascynacją. Niemiecka rusofobia i rusofilia — próba analizy przyczyn. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3515