PrzebindaG. (2012). Dostojewski o nieśmiertelności duszy i raju pozaziemskim. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3526