Brzostowska-TereszkiewiczT. (2012). Grzmiące głosy tłumaczy. Nasz marsz Władimira Majakowskiego w przekładach polskich i angielskich. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3529