TarkowskaJ. (2012). "Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w Polsce. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3549