JermaszowaI. (2012). Translatorska recepcja powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie mnie pod podłogą. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3551