GailīteG. (2012). „Rosyjski niedźwiedź” w historii łotewskiej karykatury. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3554