MantajewskaV. (2011). Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa na marginesie Petersburga Andrieja Biełego. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3558