FastP. (2011). Dokument, fikcja, mit? O kontekstach dramatu Batumi Michaiła Bułhakowa. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3560