Waligórska-OlejniczakB. (2011). Rosja oczami ekscentryka, czyli Moskwa–Pie­tuszki Wieniedikta Jerofiejewa w kontekście mechanizmów reifikacji. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3561