RzepnikowskaI. (2011). Mit Czapajewa w folklorze i literaturze rosyjskiej XX wieku. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3562