KoriakowcewaJ. (2011). Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3563