JankowskaT. (2011). Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3569