KaznaczejewS. (2011). Śmierć w poezji Nikołaja Rubcowa. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3573