FastP. (2011). Prawdziwe i pozorne zyski „odwilży”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3581