ZielawskaW. (2011). Typologiczna stylizacja komedii dell’arte w sztukach Gogola Ożenek i Rewizor. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3597