GłuszakowP. (2011). Temat „Szukszyn i Gogol” w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3599