NarodowskajaI. (2011). Recepcja twórczości Nikołaja Gogola we współczesnej literaturze łotewskiej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3600