BarysznikowaN. (2011). O pewnej inscenizacji Rewizora Nikołaja Gogola. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3602