ArlauskajteN. (2011). Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3603