Red.R. (2011). Anna Toczyńska — Sesja Naukowa A.P. Czechow: w 150­lecie urodzin. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3606