OrzechowskaJ. (2009). O miejscu i czasie wydania ksiąg liturgicznych staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie — system sygnatur i foliacji. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3705