SkotnickaA. (2009). Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3709