MrówkaA. (2009). Uwagi o maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3710