OsadnikW., & StrzeleckaN. (2009). Ekwiwalencja językowa i kultu-ro wa w angielskim i rosyjskim przekładzie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3711