StefanskijJ. (2009). O dwóch peryferyjnych mikrosystemach ze znaczeniem gniewu w językach rosyjskim, polskim i czeskim. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3712