WartiniM. (2009). Rosyjskie czasowniki akcji dwukierunkowej z określnikami ograniczonej krotności na materiale czasu przeszłego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3713