CzapigaZ. (2008). Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3762