StasienkoA. (2008). Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczes-nym języku rosyjskim i polskim. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3763