TokariewW. (2007). Stalin i Wanda Wasilewska: dialog limitowany (1940) . PrzeglÄ…d Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3846