KapelaE. (2007). Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3851