PilátováJ. (2005). ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3884