VychodilováZ. (2006). O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3888