ŽažaS. (2006). Podobieństwa i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników дать — dát, даться — dát se w języku rosyjskim i czeskim. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3889