SmagaJ. (2006). Radykalizm kulturowy ubiegłego stulecia. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3892