KopczackiB. (1). Rosyjski nacjonalizm w powieści Wasilija Grossmana Życie i los. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4650