JastrzębskaK. (1). RODZINA JOŁTYSZEWÓW, CZYLI PRZEKŁAD „ROZCHWIERUTANY”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4783