WalczakJ. (2017). Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4924