KaźmierczakM. (2017). TEKST, PARATEKST, PRZESUNIĘCIA INTERPRETACYJNE W POLSKICH WYDANIACH PRZYGÓD FANDORINA (CZĘŚĆ 1: PARATEKSTY GRAFICZNE ). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5494