PączekK. (1). „WOLNOŚĆ ALBO ŚMIERĆ” — PROLEGOMENA DO BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ CZECZEŃSKIEGO BARDA TIMURA MUCURAJEWA. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5541