GoczałE. (1). ANEKSJA KOLEKTYWU CZY DYKTAT WYBIÓRCY? Z ZAGADNIEŃ ANTOLOGII TŁUMACZEŃ (NA PRZYKŁADZIE NOWYCH WYBORÓW POEZJI ROSYJSKIEJ). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5545