KapelaE. (2018). NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCH. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6214