Olechno-WasilukJ. (2019). Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6962