JabłokowJ. (1). ABECADŁO Z PIECA SPADŁO, ИЛИ СЛУЧАЙ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВРАНЬЯ. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6983