PozdiejewW., & HunC. (2018). „STRASZNE” I PARODYSTYCZNE ELEMENTY W TWÓRCZOŚCI O. SOMOWA (KIKIMORA) I A. ORŁOWA (DIABELSKIE NOCE). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7247