KananowiczT. (1). Walka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i „Sieci”: liberalna transformacja vs liberalna rewolucja. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7344