PrzebindaG. (1). Piotr Czaadajew — ojciec prowidencjalizmu w Rosji. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7354