RzepnikowskaI., & KraszeninnikowaJ. (2018). Wstęp. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7397