ŻejmoB. (2020). Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7803