PavlenkoS. (2020). Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewicz. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). https://doi.org/10.31261/pr.7883