Red.R. (2019). strona tytułowa. Przegląd Rusycystyczny, 169(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7946